2.4.12

Tolosa


Nos érens quâse 30.000 pèrsones que manifèstâvens a Tolosa per la lengoua occitana. Est étâye una jornâ de féta et u temps mémo de revendicacion, et dens laquinta y at avu mémo de cârro por ôtres lengoues coment l’arpitan. Nos Amics d'Arpitània avens fêt lo voyâjo de Barcelona a Tolosa et tot lo parcôrs de la manifèstacion ensemblo u CAOC.

Dês la Vâl d'Aoûta s’est dèplaciê tant qu’a Tolosa una delegacion de l’Aliance Culturèla Arpitanna et est étâ franc un honor que ses reprèsentents, Floran Corradin et  Luca Tillier ant fêt avouéc lo CAOC et les Amics d’Arpitània tot lo parcôrs de la manifèstacion. Assé l’ècritor[1] arpitan de la Vâl Siusa Marco Rey s’est ajountâ et at fêt un bon bocon[2] de chemin avouéc nosôtros. 

Continueront a lutar por la lengoua tant que seye nècèssèro. Est una tâche[3] èpouesienta mas que nos fat étre conscients de son valor. L’union des difèrentes lengoues menaciêyes les fét[4] més[5] fôrtes et tojorn nen tindront més en comptio se nos alens unis que pas se alens châcus por son comptio.


[1] ècriven
[2] trèt
[3] devouèr
[4] fat
[5] ples
Foto: La Setmana
Érem gairebé 30.000 persones manifestant-nos a Tolosa per la llengua occitana. Va ser una jornada alhora festiva i reivindicativa, i en la qual també hi va haver lloc per a altres llengües com ara l’arpità. Els Amics d'Arpitània vam fer el viatge de Barcelona a Tolosa i tot el trajecte de la manifestació juntament amb el CAOC.

Des de la Vall d’Aosta es va desplaçar fins a Tolosa una delegació de l’Aliance Culturèla Arpitanna i va ser tot un honor que els seus representants, Floran Corradin i  Luca Tillier fessin amb el CAOC i els Amics d’Arpitània tot el recorregut de la manifestació. També l’escriptor arpità de la Vall de Susa Marco Rey s’hi va afegir  i en va fer un bon tram amb nosaltres. 

Continuarem lluitant per la llengua tant com calgui. És una tasca esgotadora però que ens fa ser conscients de la seva vàlua. La unió de les diferents llengües amenaçades les fa més fortes i sempre ens tindran més en compte si anem junts que no pas si anem cadascun per una banda.