7.7.11

Lo Berlò


EN ARPITÀ (per Aliance Culturèla Arpitanna)
Lo Bèrlot

Sent-Jôrjo est un payis de la Vâl d’Aoûta que o est protègiê per les montagnes de l’arc alpin et yô[1] la natura que est a l’entôrn sè consèrve quâse entacta dês de sièclos. Icé[2], por la jouye[3] tant des grands que des petiôts, dens les dèrriérs temps s’est inôgurâ un parc ludico-culturèl que o at coment objèctif de fére cognetre ples profondament les bétyes de Lo Grant Paradis, lyors habitudes[4] et lyor habitât, ses relacion avouéc l’homo et, en passent, fâre-lo coment ples nos fllatte: dens la lengoua tipica de la tèrra, l’arpitan.
Lo Bèrlot[5] est son nom et o est coment sè crie[6] en arpitan lo petiôt des chamôs u des bôcs des arpes[7].

Ux[8] vesitors sè fât lyors siuvre un percors que est una simulacion en miniatura des difèrentes vâls du parc du Grant Paradis, et dens cet itinèrèro on at enstalâ des juès tradicionèls et des juès entèractifs que fant tot lo possiblo per suscitar la curiositât de celos que sè lèssont entregar. Sont des juès yô est betâye[9] a l’èprôva la mèmouère, la rapiditât et la coordinacion du participant, tojorn en viondent[10] u tôrn de la natura et de la comunôtât, et nos pèrmètont de amèlyorar les cognessence lengouestiques viu que les èxpllicacions sè fant en francês et en arpitan, et ceta dèrriére baga[11] grâce[12] u guinchèt lengouestico Lo Nialêt.

Cet parc nos propose, en vie èxpèrimentâls et avouéc lo mèlanjo[13] de cultura et passa-temps[14], de betar[15] u jorn les particularitâts culturèles de ceta comunôtât et dèmontrar coment sa[16] idèntitât est dècrita et èxpllicâye a partir d’un méten[17] et d’un histouèro[18] espècificos losquints[19], u mémo temps, ant façonâ les tradicions et la lengoua.
Dedens lo parc, l’utilisacion[20] des dèrriéres tècnologies rend totes cetes enformacions pas mas-que[21] a nivél locâl, mas chèrche et facilite les èchanjos avouéc les ôtres cultures.

Ceti projèt est étâ rèalisâ per l’Assèssorat de l’èducacion et de la cultura de la Vâl d’Aoûta en colaboracion avouéc la Comena[22] de Sent-Jôrjo. Èsperens que Lo Bèrlot arreve a son entencion et que nos sortens, u muens, ples enstruis de quand nos sens entrâ. 


[1] onte
[2] inque
[3] lo jouyo
[4] cotumes
[5] bèrlot en arpitan vâldoten, , pèlot arpitan valêsan (Sarvan), ètèrlô en arpitan savoyârd (la Chambra) et ètèrlo valêsan (Ardon-Bagnes), chamorson (Bèssans). Il pôt étre que lo toponimo vâltoden « Chamoson » vôt dére « Petiôt Chamôs ».
[6] at a nom, s’apèle
[8] a los
[9] metua, metâye
[10] verient, vreyent, virent, veriolent
[11] chousa
[12] marci
[13] mècllo, mècllâ, mix
[14] divèrtissement
[15] metre, metar
[16] la siena
[17] miluè
[18] una histouère
[19] losquâls
[20] l’uso
[21] ren-que
[22] lo Comon


CATALÀ:
Lo Berlò

Rhêmes-Saint-Georges és una vila de la Vall d’Aosta que roman protegida per les muntanyes de l’arc alpí i on la natura que l’envolta s’hi conserva quasi intacta des de fa segles. Allà, per goig tant de grans com de petits, fa poc que s’ha inaugurat un parc lúdico-cultural que té com a objectiu fer conèixer en profunditat els animals del Gran Paradís, els seus hàbits i hàbitat, la seva relació amb l’home i, de passada, fer-ho com més ens afalaga: en la llengua pròpia de la terra, l’arpità.
Lo Berlò és el seu nom i és com s'anomena en arpità la més petita de les espècies d’isard de la zona.

Als visitants se’ls fa seguir un recorregut que és un simulacre en miniatura de les diferents valls del parc del Gran Paradís, i en aquest itinerari s’hi han instal·lat  jocs tradicionals i jocs interactius que fan tot el possible per despertar la curiositat d’aquells que es deixin. Són jocs on es posa a prova la memòria, la rapidesa i la coordinació del participant, sempre giren entorn de la natura i la comunitat, i ens permeten millorar els coneixements lingüístics ja que les explicacions es fan en francès i en arpità, i això darrer gràcies a la  guixeta lingüística Lo Gnalèi.

Aquest parc s’ha proposat, d’una manera experimental i amb la barreja de cultura i diversió, fer sortir a la llum les particularitats culturals d’aquesta comunitat i demostrar com la seva identitat s’ha afaiçonat a partir d’un entorn i d’una història específics els quals, a la vegada, han anat modelant les tradicions i la llengua.
Dins el parc, la utilització de les últimes tecnologies fa que tota aquesta informació no es quedi només en l’àmbit local, sinó que cerqui i faciliti els intercanvis amb altres cultures.

Aquest projecte ha estat realitzat per l’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Vall d’Aosta en col·laboració amb l’ajuntament de Rhêmes-Saint-Georges. Desitgem que Lo Berlò aconsegueixi el seu propòsit i que en sortim, com a mínim, més instruïts del que hi havíem entrat.