15.6.11

Niça

EN ARPITÀ (per Aliance Culturèla Arpitanna)
Nissa[1]

Nos mèmbros du CAOC et d’Amics d’Arpitània sens alâs dament[2] la Pentecôta a cognetre lo Payis Nissârd. Avouéc l’édo de Cristòu Daurore, que fat fonccion de guida et historièn entre les ôtros devouèrs[3], nos avens dècuvèrt la citât[4] de Nissa, avouéc laquâla[5] aviévens[6] tot-du-long rèlacionâ avouéc lo tourismo et les “prêses” de solely a la plage. U contrèro nos avens trovâ una vela encognua[7] et que réstâve tranquilament a l’ombra de tot ço.

Avens acutâ avouéc atencion et curiositât lo Cristòu quand nos èxpllicâve la via du militèro Garibaldi, de l’herôèna de la rèsistence Catarina Segurana et du poèto prècursor du Felibréjo Rosalindou Rancher, tués[8] los nissârds de nèssance et de fêt. Aprés nos at portâ fâre una promenâda per la vielye vela et lé avens tâtâ[9] un des mengiér ples niçârds: la sòca, una sôrta[10] de fogâsse fête avouéc de farena de “céces”.

Una âglle[11] de color rojo[12] avouéc una corona est ll simbolo de la citât: rojo porquè est lo color de la Savouè et amb una corona por étre capitâla du comtât.
La place du Pôrt est una des principâles de Nice, la prèside una granda bâtisse[13] avouéc la façâda lo mémo rojâtra et en-dessus[14] de laquâla y ay chapusiê[15] l’ècut de la Mêson de Savouè. Ceta bâtisse, coment bien d’ôtres de la vela, est étâye batua en 1845 per lo sôveren de Savouè.

Et cen que trètont tués cetos liems avouéc la Savouè, Règ.ion de l’Arpitania? Cristòu nos lo at èxpllicâ bien cllârament: lo Comtât de Nissa at fêt partia du Duch·ê de Savouè tant que lo 1860, an dens loquint tant un coment l’ôtro sont étâ anexâs a la France.

Naturèlament, la visita guidâye per Cristòu est étâye rèalisâye en nissârd, variètât de l’occitan de laquâla lui assé en est profèssor u Centro Culturèl Occitan Payis Nissârd – Payis Alpin, associacion que nos at acuelyi en maniére formidâbla. 


[1] Nice
[2] pendent
[3] devêr
[4] vela, viala
[5] laquinta
[6] avians
[7] pas cognua
[8] tôs
[9] agôtâ
[10] èspèce, un èvâjo
[11] un agllo
[12] rôs
[13] un grand bâtiment
[14] sur
[15] scultâ


EN CATALÀ:
Niça
Monument a Garibaldi (Niça)
Membres del CAOC i d'Amics d’Arpitània hem anat durant la Pentecosta a conèixer el País Niçard. De la mà de Cristòu Daurore, que fa de guia i historiador entre altres tasques, vam descobrir la ciutat de Niça, la qual sempre havíem relacionat amb el turisme i els banys de sol a la platja. En canvi hi vam trobar una ciutat desconeguda i que romania discretament a l’ombra de tot allò.

Vam escoltar amb atenció i curiositat en Cristòu quan ens explicava la vida del militar Garibaldi, de l’heroïna de la resistència Catarina Segurana i del poeta precursor del Felibritge Rosalindou Rancher, tots ells niçards de naixença i de fets. Després ens va portar a fer una passejada pel barri antic i allà vam tastar una de les menges més niçardes: la sòca, una mena de coca feta amb farina de cigrons.

Una àliga de color vermell amb corona és el símbol de la ciutat: vermell perquè és el color de Savoia i amb corona per ser capital de comtat.
La plaça del Port és una de les principals de Niça, la presideix un gran edifici amb la façana també rogenca i a sobre de la qual hi ha esculpit l’escut de la Casa de Savoia. Aquest edifici, com molts d’altres de la ciutat, va ser construït el 1845 pel sobirà de Savoia.

I a què treien cap tots aquest lligams amb Savoia, regió d'Arpitània? En Cristòu ens ho va explicar molt clarament: el Comtat de Niça va formar part del ducat de Savoia fins el 1860, any en que tant un com l’altre van ser annexionats a França.

Naturalment, la visita guiada per en Cristòu es va realitzar en niçard, varietat de l’occità de la qual ell també n’és professor al Centre Culturau Occitan País Nissart, associació que ens va acollir de manera formidable.