10.4.11

Moda estiuencaTot just ha començat la primavera i la temperatura s’ha enfilat d’una manera vertiginosa. Als Països Catalans el termòmetre ha pujat fins els 30ºC i el mateix podem dir d’Arpitània on, per exemple, a la ciutat d’Aosta es van assolir els 28ºC. Diuen els meteoròlegs que des de l’any 1945 no s’havien enregistrat unes temperatures tan altes durant el mes d’abril.

Tot plegat és una excusa per estrenar les samarretes que es venen a favor de la llengua arpitana. Hi ha més d’un model per triar, de totes les talles, per a home i per a dona, de cotó i amb acabats de qualitat. Es poden encarregar per Internet i ens les enviaran a casa ràpidament.

Anirem a la moda i arpitanejarem.
EN ARPITÀ (per Aliance Culturèla Arpitanna):

La môda du chôd-temps[1]


Tot justo l’est comenciê lo forél[2] et la tempèratura est montâye d’una maniére vèrtiginosa. Dens los Payis Catalans lo tèrmomètro est ôgmentâ tant-que[3] los 30ºC et lo mémo[4] povens[5] dére de l’Arpitania yô, por ègzemplo, dens la vela[6] d’Aoûta sè sont obtegnu los 28ºC. Diont los mètèorologos[7] que dês l’an 1945 s’érant pas enrègistrâyes des tempèratures tant hôtes dament[8] lo mês d’avril.

Tot comptio fét[9], l’est un prètèxto por presentar les malyètes que sè vendont a favor de la lengoua arpitana. Y at ples d’un modèlo por cièrdre[10], de totes les talyes, por homo et por femèles[11], de coton et avouéc des finatures de qualitât. Sè pôvont[12] comandar per Entèrnèt et nos les mandéront a mêson[13] rapidament.

Aleren a la môda et arpitaneyerens.[1] bon-temps, étif
[2] renovél, salyifor, fortemps, printemps
[3] fin-a
[4] médemo
[5] possens
[6] citâ, vila, viala
[7] mètèorologistos
[8] pendent
[9] fât
[10] chouèsir
[11] fènes
[12] pont
[13] métio, hotâl